Pár rad ohledně gramatiky

Za nadpisem se nikdy nepíše tečka.

Slova vaše, váš a podobná se píší s malým počátečním písmenem (s velkým jen v emailové nebo písemné komunikaci doručované konkrétní osobě).